"het BOOGJE'

Peuterschool voor peuters vanaf 3 jaar

PEUTERGROEP het BOOGJE  OOGST SUCCES

Eind 2014 is in Wassenaar een uniek project gestart, nl een begeleidingsgroep voor  driejarige peuters. Ondertussen is deze groep uitgegroeid tot een groep van 12 peuters.
Op dinsdagmorgen en vrijdagmorgen komen deze peuters naar de Peuterschool in de Fabritiuslaan om spelend te leren op hun niveau. Wat opvalt is dat deze peuters genoeg hebben aan een korte instructie en dan taakgericht en oplossend aan het werk gaan. Leerstof  en vaardigheden worden vlot opgepakt en toegepast. De woordenschat groeit  en alle peuters kunnen al aardig tellen . Engelse woorden pakken ze spelenderwijs op en allerlei begrippen die ze in de basisschool nodig hebben maken ze zich snel eigen.

We vierden KONINGSDAGmet Noah, Maurits, Josephine, Daan, Tobias, Livia en Lewis.

De peuters werken met thema’s. Ze werken o.a. aan het thema BOERDERIJ.  De peuters leren de namen van allerlei  boerderijdieren, zoals het paard en het veulen, de koe en het kalfje, het varken en de big, het schaap en de lammetjes, de kip en de kuikens . De boerderijdieren leren ze via het bekende liedje “Old Mac Donald had a farm “ook in het Engels . Dankzij juf Ingrid van de Herenwegschool hebben de peuters echte kuikens kunnen aaien. Ze hebben een schaap gemaakt door een schaap vol te plakken met watjes. Het schaap kon staan en werd tussen grassprieten gezet. De peuters vonden het ook erg leuk om een papieren boer aan te kleden door spijkerstof op te plakken, een pet te kleuren, de boer klompen te geven en een rode zakdoek om te doen. Uiteraard is er ook weer veel geteld. De peuters kunnen nu al tot 25 tellen en in het Engels tot 10. 

Als de leidsters de Engels beer en de Engelse vlag pakken weten de peuters al dat ze Engels gaan praten. Ze vragen telkens naar de beer en de vlag, want  ze vinden praten in het Engels erg leuk. Ze hebben naast de primaire kleuren nu ook allerlei kleurnuances geleerd, zoals licht blauw en donker groen en paars en lila.


Ze hebben 5 boerderijdieren van verschillende grootte uitgeknipt. Zonder veel moeite werden deze boerderijdieren in volgorde van klein naar groot gelegd en opgeplakt. Ook werden de juiste cijfers onder het eerste tot het vijfde dier geplakt.

Aan de ouders van deze pientere peuters is gevraagd naar hun ervaringen op de Peuterschool het BOOGJE.


DAAN
De ouders van DAAN gaven o.a. aan dat Daan het enorm naar zijn zin heeft . Elke keer als hij weer naar de peuterschool mocht vroeg hij of hij niet naar de juffies van de 3 en de 3 mocht (refererend naar het  adres Middelweg 33). Daan en de andere kinderen worden echt heel goed begeleidt en doen ook heel veel leuke en leerzame dingen. Hij komt elke week weer thuis met mooie knutselwerkjes en weet ons als ouders ook steeds te verrassen/verbazen met wat hij heeft geleerd, veelal zaken die aanschuren tegen stof van groep 1. Door het kleinschalige karakter en het feit dat er twee juffen voor de groep staan is de begeleiding ook erg goed hetgeen de ontwikkeling van de kinderen ten goede komt. We zien dan ook dat de kinderen het enorm naar hun zin hebben, graag naar de Peuterschool toe gaan en dat ze grote stappen maken in hun ontwikkeling omdat ze heel goed worden uitgedaagd op het  niveau behorend bij het individuele kind. Stappen die ze niet zouden maken als ze bv. alleen naar de peuterspeelzaal zouden gaan.
Verder valt ons het enthousiasme van de juffen op en de oprechte interesse om de kinderen te helpen in hun ontwikkeling.


LEWIS
De ouders van Lewis zijn ook enthousiast. Sinds januari gaat Lewis naar het Boogje. Volgens zijn opa's en oma's is  hij zienderogen opgeknapt sinds hij op de Peuterschool zit. Vrolijk, kleur op z'n wangen en minder  vermoeid. Lewis staat 's ochtends klaar om naar school te gaan. Hij   zegt dan : gaan we al?. en wil vervolgens niet meer mee naar huis.   "mag ik ook een hele dag". Dat is 180 graden verschil met hoe hij op de crèche was.  Zijn  ontwikkeling gaat ook met sprongen vooruit. Hij is enthousiast en elke   week komt hij wel met een nieuw verhaal. Over de Nederlandse vlag  bijvoorbeeld. Nu moeten wij de landen van alle vlaggen die we zien   opnoemen (niet eenvoudig :-). De positieve persoonlijke aanpak, maar ook de thematische leermomenten   doen Lewis verschrikkelijk goed. Het lijkt wel of hij juist door de  thematische aanpak en het brede aanbod van taal en rekenen meer wordt   aangesproken op zijn interesses. Hij 'hergebruikt' heel veel van wat  hij leert, en dat hebben we nog niet eerder gezien. Maar het gaat nog  iets verder. Hij verzint ook ineens zelf verhaaltjes en vraagt door op  onderwerpen die hij heeft besproken op school. De combinatie van spelen en tegelijk ook leren werkt super bij Lewis.  Hij heeft het ontzettend naar zijn zin, is dol op de juffen en zou  het liefst nog vaker gaan. Voor ons ouders prachtig om te zien.


JOSEPHINE
De moeder van Josephine vertelde: Toen wij in januari 2015 via de moeder van Lewis hoorden van het bestaan van de peuterschool wisten wij meteen: dit is onze dochter Josephine op het lijf geschreven! Ze was net drie jaar geworden, maar vroeg ons vrijwel dagelijks wanneer ze naar 'de grote school' zou gaan. Zij was toe aan een nieuwe uitdaging, maar de basisschool liet nog lang op zich wachten. 't Boogje was een uitkomst. Onze hooggespannen verwachtingen worden helemaal waargemaakt. De kleinschalige opzet, toegewijde leidsters en het mooie spelmateriaal zijn een succesformule. Ook de originele werkjes die de peuters bijna iedere week maken en de Engelse lesjes die spelenderwijs worden gegeven, maken de peuterschool anders dan een reguliere crèche of peuterspeelzaal.


DAISY
De ouders van Daisy hadden in de Wassenaarse Courant over de Peuterschool gelezen.  Ze vonden de omschrijving van de pientere peuter wel bij haar passen. Ze heeft een grote woordenschat en wil graag uitgedaagd worden met werkjes op kleuter niveau. Dus  hebben ze haar aangemeld en vanaf de eerste dag heeft ze het reuze naar haar zin! Ze wordt gestimuleerd met tellen, rekenen. Zelfs de Engelse taal wordt bijgebracht. Het leren samenwerken met leeftijdsgenootjes én ook het zelfstandig werken wordt mee gegeven. Van alle knutselwerkjes krijgen we een uitvoerige beschrijving wat het is, welke materialen en kleuren er zijn gebruikt en uit hoeveel onderdelen iets bestaat. Alles wordt behandeld: van kleuren, vormen tot het gebruik van verschillende materialen. Geweldig! Maar dit alles kwam niet zo goed van de grond zonder ‘de juffies’!  Daisy is gek op hen. Door de duidelijke uitleg en geduld die getoond wordt heeft ze snel door wat er van haar verwacht wordt en gaat ze aan het werk.


MAURITS
Maurits zit  nog erg kort bij jullie, maar wat mij opvalt is jullie zeer enthousiaste en actieve begeleiding van Maurits. Jullie hebben leuke thema's en hebben daarbij originele uitwerkingen, zoals bijvoorbeeld echte kuikens bij het thema boerderij. Ook het schoolse karakter maakt het dat Maurits het erg naar zijn zin heeft bij jullie. Hij heeft nu net als zijn grote zus een luizenzak en ook hij deed mee aan de koningsspelen. Het gevoel dat hij nu ook een groot kind is, kan hij zeer waarderen.
Maurits en ik vinden het heel jammer dat jullie maar twee ochtenden open zijn. Het liefst had ik vier ochtenden af willen nemen en ik hoop ook dat dat in de toekomst mogelijk wordt!
De eerste peuters zijn ondertussen naar de basisschool gegaan. Hierdoor is er weer plek voor nieuwe driejarige pientere peuters. Als u een peuter weet die op het Boogje past zijn de ouders van deze peuter van harte welkom voor informatie op een dinsdag- of vrijdagmorgen op de Fabritiuslaan (naast het Deylercentrum).

Vriendelijke groeten van juf Marian en juf Deborah.