Leerlingenraad

Achterste rij van links naar rechts Tom Hazenbos, Teddy van Pelt, Naut van Leeuwen middelste rij Anna van Gemert, Sanna Veldman,voorste rij Lizzy Sanders, Luuk Tummers en Rosalie Blaas

Deze leerlingen uit groep 7 en groep 8 zijn door de kinderen gekozen. 
Onder begeleiding van twee leerkrachten wordt er regelmatig vergaderd.

De leerlingenraad zal het "geluid" van de kinderen van onze school
laten horen. De raad kan voorstellen doen of vragen stellen aan de
leerkrachten door punten in te brengen in een teamvergadering.
 Omgekeerd kan ook de mening worden gevraagd van de leerlingenraad over
bepaalde schoolzaken.
Op deze manier raken de kinderen betrokken bij de organisatie van de school.