Vereniging PCOW

De vereniging Protestants Christelijk Onderwijs te Wassenaar (PCOW) beheert twee onderwijs- instellingen, namelijk de CBS Den Deyl en de CBS Herenweg.

Het doel van het bestuur van het PCOW is het verzorgen van goed onderwijs, waarbij ons geloof onze leidraad is. Het bestuur tracht de Protestants Christelijke identiteit van de scholen gedurende het hele jaar een gedegen plaats te geven in het onderwijs en ziet deze identiteit als een stevig fundament voor onze scholen. Waarbij respect voor elkaar het belangrijkste uitgangspunt is.
Respect voor elkaar komt tegenwoordig steeds meer onder druk te staan. Respect is onlosmakelijk verbonden met communicatie en een goede communicatie is alleen mogelijk indien wij genegen zijn naar elkaar te luisteren en elkaar de ruimte te geven.
Het bestuur streeft op de scholen naar een klimaat waar respect en communicatie natuurlijk zijn. De missie van het bestuur luidt:"het geven van kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarbij de kinderen centraal staan en waar ze goed voorbereid worden op de maatschappij in een schoolverband, waarin het voor een ieder goed werken is".
 
Lidmaatschap:

Ouders, leerkrachten en belangstellenden zijn dus feitelijk georganiseerd in de vereniging.
Als ouders vertegenwoordigt u hiermee uw kinderen die de afnemers zijn van het geboden onderwijs.
U wordt door het lidmaatschap medeverantwoordelijk voor de school waarop uw kind zit.
Indien uw kind(eren) hier op school zit(ten), bent u automatisch lid van de vereniging. De jaarlijkse bijdrage is € 25,-- per gezin. Jaarlijks wordt door het bestuur aangegeven waaraan dit geld wordt besteed. Afspraak is, dat het toekomt aan de leerlingen van de school.
Wij zijn wettelijk verplicht te vermelden dat deze bijdrage vrijwillig is. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier geeft u aan akkoord te gaan met betaling van deze bijdrage.