Sponsoring Algemeen

Deze pagina heeft als doel uw aandacht te vestigen op de sponsoractiviteiten van de school voor christelijk basisonderwijs De Herenweg.

De school
Wij zijn de grootste basisschool van Wassenaar Noord. Wij staan als een goede school bekend. Een school waar de sfeer en de leerresultaten prima zijn.

Onze school is in 1880 gesticht en gestart naast de voormalige bioscoop Astra, in de langstraat. Het gebouw dat nu in gebruik is, werd gebouwd in 1923. In 1996 is de school gerenoveerd en tevens geschikt gemaakt voor onderwijs aan kleuters. In het huidige gebouw kunnen 14 groepen worden gehuisvest.

Het schoolgebouw is mooi. De hal spreekt tot de verbeelding van elke ouder. Door het jaar heen worden regelmatig activiteiten voor de leerlingen georganiseerd. Veel ouders helpen de school een handje door mee te helpen met activiteiten. Activiteiten waar ouders worden uitgenodigd worden massaal bezocht. De eerste schooldag, projectavond, Sint,Kerst, eindfeest, zijn enkele voorbeelden hiervan.

Klassikaal onderwijs hebben wij niet meer. Er wordt vooral gekeken naar de leerbehoeften van het kind. Het kind krijgt onderwijs op het niveau wat bij hen past. Er zijn methoden aangeschaft die hierbij passen en leerkrachten hebben zich moeten nascholen om dit soort onderwijs in de praktijk te brengen. Leerkrachten werken graag op deze manier, waardoor het maximale uit het kind wordt gehaald.

Je kunt alleen maar goed leren als er ook tijd is voor cultuur, milieu, creativiteit en beweging. De school vindt het belangrijk dat leerlingen veel bewegen. Kleuters elke dag. De middenbouwgroepen twee keer per week gym en een keer zwemmen, een half uur per week. De overige groepen zwemmen een keer per twee weken een uur en gymmen ook twee keer per week. Er is een vakleerkracht bewegingsonderwijs aangesteld. Hij heeft zich in dit vak gespecialiseerd en zorgt voor afwisselende lessen. De leerlingen zijn dan ook echt de gehele les doelbewust aan het bewegen.
De school heeft een apart handvaardigheid / muzieklokaal. De groepen 3 t/m 8 maken daar vaak gebruik van.

Beroepgroepen van ouders zijn divers. Veel ouders bekleden een (hoge) functie in het bedrijfsleven of publieke sector.
Ook hebben wij leerlingen op school uit ondernemingsgezinnen.

Waarom een sponsorcommissie De Herenweg?
Het idee om een actieve sponsorcommissie op te richten vindt zijn basis in de wens om de kinderen jaarlijks een blijvende herinnering mee te geven in de vorm van een jaarboek. Daarnaast is de school geconfronteerd met hogere kosten voor het zwemonderwijs.

Wij willen graag dat er vanuit school veel wordt gedaan ter stimulering van de beweging en de bevordering van een gezonde levensstijl van de leerlingen. Dit brengt kosten met zich mee.

De Herenweg is school waarbij de ouderbijdrage bewust laag is, zodat de school bereikbaar is voor iedereen. Aan de andere kant is er onder ouders, bedrijven aangestuurd door ouders, maar ook in de markt een wens om meer te doen.

De doelstellingen van de sponsorcommissie De Herenweg:
- de samenwerking tussen scholen en bedrijven die ten goede komt aan het leer- en ontwikkelingsproces van de leerlingen te stimuleren
- Het bevorderen van gezond gedrag/gezonde levensstijl van leerlingen.

De sponsorcommissie
De sponsorcommissie van De Herenweg opereert onder de stichting vrienden PCOW. De school De herenweg en de school Den Deyl vallen beiden onder de vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Wassenaar.

Wilt u meer weten over de sponsormogelijkheden of wilt u zich als sponsor aanmelden?
Neem contact op met de sponsorcommissie De Herenweg:
Pamela Cantarella
Marleen van Muiden

Via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.