MR - een introductie

Op deze pagina houdt de medezeggenschapsraad (MR) de ouders graag op de hoogte van lopende zaken en belangrijke besluiten waar wij als MR bij betrokken zijn.

De medezeggenschapsraad van een school is vergelijkbaar met een ondernemingsraad van een bedrijf. De MR heeft advies- en instemmingsrecht bij tal van beleidsmatige zaken die op en rond de school spelen. We bewaken procedures en adviseren, gevraagd en ongevraagd, de directie en het bestuur. Een actieve medezeggenschapsraad oefent dus invloed uit op de gang van zaken op school.  Voorbeelden zijn het instemmen met het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp in school. Verder heeft de oudergeleding van de MR bijvoorbeeld instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage, en de personeelsgeleding over zaken die arbeidsvoorwaarden betreffen.

Via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) blijven we geïnformeerd en oefenen we invloed uit op het overkoepelende beleid van de twee scholen (de Herenwegschool en de Den Deijl) aangesloten bij de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs Wassenaar (PCOW).

De MR komt ongeveer 7 keer per schooljaar bijeen. Van elke vergadering wordt via deze website een kort verslag gepubliceerd. De onderwerpen die in het voorgaande schooljaar aan de orde zijn geweest, kunt u nalezen in het jaarverslag dat ook via deze site te vinden is. En ook het jaarplan voor komend schooljaar is op deze site te vinden.

De MR is gebaat bij actieve input van ouders. Suggesties voor een plezierige schooltijd van onze kinderen, de kwaliteit van het geboden onderwijs en de betrokkenheid van ouders zijn altijd welkom. Daarom nodigen we jullie uit om contact met ons op te nemen en eventuele ideeën met ons te delen.

Aangezien het vooral een taak van de MR is om mee te denken over beleidsmatige zaken die de school, het onderwijs en kinderen aangaat, is het goed om te realiseren dat het daarom geen taak/rol van de MR is om in individuele kwesties te bemiddelen. Indien er  persoonlijke / individuele vragen zijn over het kind, kan dit met de betreffende leerkracht, de bouwcoördinator en/of de directie te besproken worden. Mochten jullie er op die manier niet uitkomen en de strekking van het vraagstuk kan ook voor andere kinderen gelden, neem dan gerust contact met ons op.

Wij zijn persoonlijk te bereiken en daarnaast ook via het emailadres van de MR: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We horen het graag indien en vragen of suggesties zijn.

De MR van de Herenwegschool bestaat uit de volgende leden:

oudervertegenwoordiging

Stephan Ansems (voorzitter), Madelon Vos (secretaris), Yael van de Weerd,  Sanne Stadler

Personeelsvertegenwoordiging:

Mariëlle van der Rijst, Marcelle Riemens, Marit de Jong, Sabine Smit

 

Vergaderingen

 (20:00 uur op Herenwegschool)

MR donderdag 21 september 2017
MR donderdag 26 oktober 2017
MR donderdag 30 november 2017
MR donderdag 18 januari 2018 (met bestuur, bespreking begroting)
MR donderdag 15 februari 2018
MR donderdag 5 april 2018 (met bestuur, bespreking begroting)
MR donderdag 17 mei 2018 MR donderdag 28  juni 2018

Verslagen

Jaarplan

Nieuwsbrief