Groep 1/2 A

Groepen 1 en 2
In de kleutergroepen gaan de deuren open om 8:35 uur. De lessen starten om 8:45 uur. Mededelingen kunnen genoteerd worden in het daarvoor bestemde schriftje.
Om 9:00 uur gaan wij in de kring voor de startroutine. We zingen ons welkomstlied, bidden, bespreken de dag van vandaag middels onze dagritmekaarten en starten met onze lessen.
Vakken en vaardigheden
Godsdienst: methode Trefwoord.
Sociale redzaamheid: Sociale Talenten.
Muziek: zingen (stemgebruik en toonhoogte), luisteren, ritme, sfeer,  muziekinstrumenten.
Drama: uitbeelden van emoties, mensen, dieren en situaties.
Taal: beginnende geletterdheid, luister- en spreekvaardigheid o.a. mbv de methode Kleuterplein, lees-schrijfhoek, ontwikkelingsmaterialen.
Kleuterrekenen en –wiskunde:  beginnende gecijferdheid: tellen en getalbegrip, meten en wegen, ruimtelijke oriëntatie, sorteren en vergelijken o.a. mbv de methodes Kleuterplein en ‘Met sprongen vooruit’, middels werklesopdrachten, spelen met ontwikkelingsmaterialen.
Voorbereidend schrijven: er wordt gewerkt aan het oefenen van de pengreep en het maken van vloeiende bewegingen op papier. Hiervoor gebruiken wij ook de methode ‘Schrijfkriebels’.
Gym: m.b.v. groot en klein materiaal wordt er gewerkt aan sport, spel en gevarieerde grof-motorische oefeningen zoals gooien, vangen, balanceren, koprol maken, huppelen, hinkelen, (touw-) klimmen en slingeren, bewegen op muziek.
Expressie: ontwikkelen en stimuleren van creativiteit  en oefenen met verschillende fijn-motorische activiteiten zoals vouwen, scheuren, prikken, knippen, plakken, kleien, verven, tekenen (pengreep), tijdens de werkles maar ook door te bouwen, te spelen uit kasten en in de hoeken.
Engels: met behulp van liedjes, filmpjes en prentenboeken en de digimethode “take it easy” maken we spelenderwijs een start met de Engelse taal.
Verkeer: methode die leert waar en hoe je veilig kunt spelen en hoe je veilig aan het verkeer kunt deelnemen.
Computer: m.b.v. taal- en rekenspelletjes spelenderwijs met de computer (gebruik van de muis) leren omgaan.

Leerlingvolgsysteem
Observatiesysteem
Fonemisch bewustzijn voor de groepen 2 wordt afgenomen in november en mei.
CITO taal en rekenen voor groep 2 wordt afgenomen in februari en evt. in juni.
Rapporten komen uit in februari en juni.
De eerste oudergesprekken vinden plaats in november.

Algemene punten
Elke maandag sparen wij voor het goede doel; Vila Pardoes.
Wij gymmen twee keer per week. Graag klittenbandschoenen voorzien van naam.
Woensdag is het fruitdag.
Speelgoeddag: de dag voor de vakanties.
Verlof- en vakantiedagen aanvragen via een formulier verkrijgbaar via het secretariaat of de website. Minimaal 6 weken van te voren.
Luizencontrole is in de week na elke vakantie.

Eindtijden groep 1 en 2:
ma-di-do-vrij: 14:10 uur achterplein
Woensdag 12:25 uur voorplein

Groep 1/2

Leerkrachten:

Sylvia Blackstone ma / di / wo / do / vr


Klassenouders: