Schoolreisje
Een dagje genieten in Drievliet
Sportdag
Met de hele school lekker sporten
Eindfeest
Wij sluiten elk schooljaar feestelijk af
Bibliotheek
De lagere groepen brengen regelmatig een bezoekje aan de bibliotheek

Welkom op de website van CBS de Herenweg!

CBS De Herenweg is een christelijke school met een leef- en leerklimaat, waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen die in staat zijn om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. Wij besteden veel tijd aan de basisvaardigheden rekenen& wiskunde en taal & lezen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op onze school relaties kunnen opbouwen met kinderen en volwassenen, dat kinderen zich competent kunnen voelen in hun gedrag en in hun leren en dat de school tegemoet komt aan de behoefte van onafhankelijkheid. De school wil het zelfvertrouwen ondersteunen, ruimte bieden voor zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid, kinderen leren samenwerken, ongezonde wedijver voorkomen en elk kind laten ontdekken wat zijn of haar mogelijkheden en beperkingen zijn. We werken met heterogene groepen in de kleuterbouw en homogene groepen vanaf groep drie.

Communicatie met de ouders vinden wij belangrijk. Samen met de ouders willen we passende begeleiding en vorming realiseren voor alle leerlingen.

Op deze website vindt u allerlei informatie over de school. U vindt onder Herenweg o.a. informatie over de schoolvereniging en de Medezeggenschapsraad. Ook kunt u hier de schoolgids vinden.
Onder het kopje ouders vindt u o.a.informatie over de ouderraad, de ouderbijdrage en de nieuwsbrieven. Voorde leerlingen is er o.a. informatie over de leerlingenraad, app's, schaken muzieklessen en spelletjes. Over onze Peuterschool voor drie-jarigen vindt u informatie onder het kopje Peuterschool. Bij contact kunt u om nadere informatie vragen.

Vriendelijke groet

Joop de Jager
directeur CBS De Herenweg